עמוד הבית אודות ביטוחים לוח משרות מגזין בקליק חברות בנות צור קשר
ביטוח רכבביטוח דירהביטוח נסיעות לחו"לביטוח עסקביטוח משכנתאפנסיוניבריאות וסיעודמקרה מוותתאונות אישיותחסכוןניהול תיקיםקופות גמל

תאונות אישיות


מהו הצורך הביטוחי המכוסה?
מוות כתוצאה מתאונה (בבית, בעבודה, בדרכים) עלול לקרות לכל אדם בכל עת , נכות כתוצאה מתאונה נפוצה למרבה הצער לא פחות.
מעבר לפגיעה ולכאב, מביאה איתה תאונה כזו גם נזק כלכלי רב. ומי יכסה את ההוצאות?

המקרים שבהם ישולם פיצוי כתוצאה מתאונה:

 • מוות כתוצאה מתאונה- 100% מסכום הביטוח היסודי
 • אובדן ופגיעה בתפקודם של איברים- עד 100% מסכום הביטוח היסודי
 • נכות תמידית וצמיתה מעל 30%- שיעור יחסי מסכום הביטוח היסודי
 • קביעת נכות תמידית בהתאמה לתקנת הביטוח הלאומי
 • שברים וכוויות- ישולמו 20% מסכום הביטוח ובהתאם להיקף הפגיעה
 • סיעוד- ישולם באופן חד פעמי 20% מסכום הביטוח היסודי

כיסויים נוספים לאחר תאונה:

 • תשלום לאחות פרטית במהלך אשפוז
 • הוצאות פינוי באמבולנס
 • הוצאות שהייה של קרוב מדרגה ראשונה בבית מלון בקרבת בית החולים
 • טיפולי פיזיותרפיה לאחר מקרה ביטוח

*לכיסויים לעיל יש סייגים ותנאים כמפורט בנספח. סך תגמולי הביטוח המרביים שישולמו בפוליסה זו בגין כל מקרי הביטוח הנובעים מאותה תאונה לא יעלה על סכום הביטוח היסודי הנקוב בדף פרטי הביטוח.

ניתן להרחיב את הכיסויים המפורטים לעיל בתשלום נוסף ברכישת:

 • כיסוי לתחביבים מסוכנים / פעילויות מסוכנות
 • כיסוי לנהיגה ו / או רכיבה ברכב דו גלגלי ממונע (הכולל גם רכיבה על קורקינט ממונע, טרקטורון,אופניים חשמליים, או כל כלי תחבורה אחר דו גלגלי ממונע)

פרסום זה הינו תמצית בלבד וזכויות המבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה