עמוד הבית אודות ביטוחים לוח משרות מגזין בקליק חברות בנות צור קשר
ביטוח רכבביטוח דירהביטוח נסיעות לחו"לביטוח עסקביטוח משכנתאפנסיוניבריאות וסיעודמקרה מוותתאונות אישיותחסכוןניהול תיקיםקופות גמל

קופות גמל


קופת גמל לתגמולים היא מכשיר חיסכון פנסיוני לשכירים ולעצמאיים, המבוסס על צבירה שוטפת של חלק מההכנסה החודשית לגיל פרישה ומפוקח על ידי משרד האוצר. חיסכון בקופת גמל מאפשר לחוסך לקבל את הכספים בעת הפרישה מעבודה – כקצבה חודשית, כלומר סכום קבוע מידיי חודש אשר יחליף את הכנסתו מהמעסיק (במקום השכר החודשי) 
או כהון (סכום חד פעמי) – בהתאם לסוג הקופה ותקופת החיסכון. 
חוסך רשאי לבחור מסלול השקעה של קופת גמל בהתאם לשיקוליו ולעבור בין המסלולים באופן חופשי ללא פגיעה בזכויותיו. 
יש לציין כי החוק קובע, בין היתר, את הכללים והמועדים לאופן הפקדת הכספים ושיעורם וכן הכללים בגינם יכולים העמיתים למשוך את הכספים מהקופה.

המדינה מעודדת הפקדות לחיסכון הפנסיוני באמצעות הטבות מס (במועד ההפקדה וכן במועד המשיכה) לחוסכים. 
עבור ציבור השכירים, המדינה אף קבעה בשנת 2008 בצו הרחבה לפנסיה חובה, כי על כל מעסיק להעניק לעובדים חיסכון פנסיוני בהתאם לכללים שנקבעו בצו. 
חשוב לציין כי הטבות המס ניתנות בהתאם לפקודת מס הכנסה, ומשתנות מחוסך לחוסך, לכן חשוב להתייעץ בנושא עם בעל מקצוע.


סוגי העמיתים 
החוסכים בקופת הגמל נקראים עמיתים. 
עמית שכיר: שכיר שמעסיקו פתח לו קופת גמל ואשר מפקיד יחד עם המעסיק כסף לקופת הגמל מידי חודש , את ההפקדה מבצע המעסיק אשר מנכה לעובד ממשכורתו את חלקו ומפקיד יחד עם חלק המעסיק את הכספים בקופה. 
חלק העובד וחלק המעביד נקראים “תגמולים”. המעסיק מפקיד לקופה במעמד שכיר גם עבור מרכיב הפיצויים.

 

קופת גמל - איך זה עובד?
העיקרון של קופת גמל הוא פשוט: בכל חודש מפרישים חלק מההכנסה לחיסכון לגיל פרישה. במקרה של שכירים, גם המעסיק משתתף בהפקדה (ועל כך נפרט בהמשך). 
הכסף מצטבר ומנוהל על ידי חברה מנהלת מורשית ע”י משרד האוצר , כך שהחיסכון עשוי להניב תשואות הנובעות מההשקעה בשוק ההון.
הרווחים בקופת גמל פטורים ממס ומנהל הקופה גובה דמי ניהול. בתום תקופת החיסכון (כלומר, גיל הפרישה) מקבל החוסך את הכסף שנצבר עם התשואות שהושגו, בניכוי דמי הניהול, כהכנסה חודשית (קצבה).
יש לציין כי בנסיבות מסוימות ניתן למשוך את הכספים כסכום חד פעמי, בהתאם לקבוע בחוק.

 

העברת קופת גמל
העברת קופת גמל היא הליך פשוט. בכל רגע נתון, ובכפוף להוראות הדין, ניתן להעביר את הכספים וההפקדות לקופת גמל אחרת, באותה חברה לניהול קופות גמל או בחברה אחרת. 
זכויות החוסך נשמרות במלואן והמעבר אינו כרוך בעלות. יחד עם זאת, ההחלטה צריכה להיות שקולה ולהתקבל לאחר בדיקה יסודית של האפשרויות העומדות בפני החוסך.

 

שכיר? המעסיק משתתף בהפקדות לחיסכון ואתה מקבל הטבות מס
במסגרת חוק פנסיה חובה, חייב כל מעסיק החל משנת 2008 בישראל להפריש חלק משכרו של העובד לחיסכון פנסיוני, במטרה להבטיח פנסיה לכל אדם בישראל.
עד החלת החוק, הפרשות מעסיק לחיסכון פנסיוני היו רשות בלבד למעסיק שלא היה כפוף להסכם קיבוצי או לצו הרחבה בענף בו הוא פעיל.העובד רשאי לבחור את תוכניות החיסכון הפנסיוני שלו, 
לדוגמא קופת גמל, ואת יצרן המכשיר, והמעסיק חייב להפקיד בתוכנית את הסכומים כפי שנקבע בחוק, מדי חודש בחודשו.

 

עצמאי? מגיעות לך הטבות מס
המדינה מעניקה הטבות מס לעצמאי המפקיד לתוכניות חיסכון פנסיוני, כאשר אלו ניתנות בסוף השנה עבור ההפקדות בדצמבר. 
ההפקדות מחושבות לכל השנה, מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר לפי הכנסה שנתית מזכה. את ההפקדות ניתן לבצע בכל חודש באופן סדיר או בהפקדה חד פעמית עבור כל השנה.
הטבות המס לכל השנה יינתנו על הפקדות לקופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה שיבוצעו באותה שנה. 
על מנת ליהנות ממלוא הטבות המס, יש להפקיד את הסכומים המרביים בהתאם להכנסה.מהי קרן השתלמות? 

קרן השתלמות היא כיום ערוץ החיסכון היחיד המאפשר לך לצבור כספים לטווח בינוני לכל מטרה. ניתן לפדות את הקרן כסכום הוני (חד פעמי ולא בדרך של קצבה חודשית) כבר לאחר 6 שנים.  באפשרותך לבחור בקרן ההשתלמות את רמת הסיכון הרצויה על פי פרופיל הסיכון הרצוי מבחינתך – וזאת כמובן בהתאם להיצע המסלולים בהם ניתן להשקיע, החל ממסלולים סולידיים ועד למסלולים מתמחים. כמו כן באפשרותך לפצל חלק מהכספים גם לאפיקים אחרים מבלי לאבד את זכויותייך. ובכל עת ניתן לעבור מאפיק אחד לאחר על פי בחירתך. המעבר מתבצע ללא פגיעה בוותק או בזכויות.


תמו שש השנים? אינך חייב למשוך את הכספים. הזכות לפדות את הקרן נשמרת לך, ועד שתבחר לפדות אותה הינך נהנה מחיסכון נזיל ופטור ממס. יתרה מכך, כל סכום שתפקיד לקרן לאחר תום התקופה, יהנה מאותן זכויות של הקרן. בדרך זו הינך נהנה מתוכנית חיסכון הפטורה ממס רווחי הון, כאשר הכספים שצברת והכספים שאתה מפקיד בכל שלב יהיו זמינים עבורך בכל עת שתבחר. 

זקוק לחלק מהכסף? במידה ובכל זאת הינך זקוק לחלק מהכספים, תדע שאתה יכול לממש רק חלק מהסכום, ולשמור על יתרת הסכום בקרן (ולהמשיך וליהנות כמובן מתשואות המאפשרות לבצע משיכות חלקיות נוספות מהקרן בכל עת!). 


יש לך יותר מקרן אחת? ברגע שצברת וותק של לפחות 6 שנים בקרן שכירה אחת הרשומה על שמך – הינך זכאי למשוך את הכספים גם מקרן נוספת הרשומה על שמך, באופן מבלי הצורך להמתין שגם היא תצבור 6 שנות וותק! כחוסך בקרן השתלמות, באפשרותך לקבל הלוואה בתנאים אטרקטיביים מבלי לפגוע ביתרת הקרן, הממשיכה לצבור תשואות.

מהי קרן השתלמות? 

קרן השתלמות היא כיום ערוץ החיסכון היחיד המאפשר לך לצבור כספים לטווח בינוני לכל מטרה. ניתן לפדות את הקרן כסכום הוני (חד פעמי ולא בדרך של קצבה חודשית) כבר לאחר 6 שנים.  באפשרותך לבחור בקרן ההשתלמות את רמת הסיכון הרצויה על פי פרופיל הסיכון הרצוי מבחינתך – וזאת כמובן בהתאם להיצע המסלולים בהם ניתן להשקיע, החל ממסלולים סולידיים ועד למסלולים מתמחים. כמו כן באפשרותך לפצל חלק מהכספים גם לאפיקים אחרים מבלי לאבד את זכויותייך. ובכל עת ניתן לעבור מאפיק אחד לאחר על פי בחירתך. המעבר מתבצע ללא פגיעה בוותק או בזכויות.


תמו שש השנים? אינך חייב למשוך את הכספים. הזכות לפדות את הקרן נשמרת לך, ועד שתבחר לפדות אותה הינך נהנה מחיסכון נזיל ופטור ממס. יתרה מכך, כל סכום שתפקיד לקרן לאחר תום התקופה, יהנה מאותן זכויות של הקרן. בדרך זו הינך נהנה מתוכנית חיסכון הפטורה ממס רווחי הון, כאשר הכספים שצברת והכספים שאתה מפקיד בכל שלב יהיו זמינים עבורך בכל עת שתבחר. 

זקוק לחלק מהכסף? במידה ובכל זאת הינך זקוק לחלק מהכספים, תדע שאתה יכול לממש רק חלק מהסכום, ולשמור על יתרת הסכום בקרן (ולהמשיך וליהנות כמובן מתשואות המאפשרות לבצע משיכות חלקיות נוספות מהקרן בכל עת!). 


יש לך יותר מקרן אחת? ברגע שצברת וותק של לפחות 6 שנים בקרן שכירה אחת הרשומה על שמך – הינך זכאי למשוך את הכספים גם מקרן נוספת הרשומה על שמך, באופן מבלי הצורך להמתין שגם היא תצבור 6 שנות וותק! כחוסך בקרן השתלמות, באפשרותך לקבל הלוואה בתנאים אטרקטיביים מבלי לפגוע ביתרת הקרן, הממשיכה לצבור תשואות.

קופת גמל לתגמולים היא מכשיר חיסכון פנסיוני לשכירים ולעצמאיים, המבוסס על צבירה שוטפת של חלק מההכנסה החודשית לגיל פרישה ומפוקח על ידי משרד האוצר. חיסכון בקופת גמל מאפשר לחוסך לקבל את הכספים בעת הפרישה מעבודה – כקצבה חודשית, כלומר סכום קבוע מידיי חודש אשר יחליף את הכנסתו מהמעסיק (במקום השכר החודשי)
או כהון (סכום חד פעמי) – בהתאם לסוג הקופה ותקופת החיסכון.
חוסך רשאי לבחור מסלול השקעה של קופת גמל בהתאם לשיקוליו ולעבור בין המסלולים באופן חופשי ללא פגיעה בזכויותיו.
יש לציין כי החוק קובע, בין היתר, את הכללים והמועדים לאופן הפקדת הכספים ושיעורם וכן הכללים בגינם יכולים העמיתים למשוך את הכספים מהקופה.

המדינה מעודדת הפקדות לחיסכון הפנסיוני באמצעות הטבות מס (במועד ההפקדה וכן במועד המשיכה) לחוסכים.
עבור ציבור השכירים, המדינה אף קבעה בשנת 2008 בצו הרחבה לפנסיה חובה, כי על כל מעסיק להעניק לעובדים חיסכון פנסיוני בהתאם לכללים שנקבעו בצו.
חשוב לציין כי הטבות המס ניתנות בהתאם לפקודת מס הכנסה, ומשתנות מחוסך לחוסך, לכן חשוב להתייעץ בנושא עם בעל מקצוע.


סוגי העמיתים
החוסכים בקופת הגמל נקראים עמיתים.
עמית שכיר: שכיר שמעסיקו פתח לו קופת גמל ואשר מפקיד יחד עם המעסיק כסף לקופת הגמל מידי חודש , את ההפקדה מבצע המעסיק אשר מנכה לעובד ממשכורתו את חלקו ומפקיד יחד עם חלק המעסיק את הכספים בקופה. 
חלק העובד וחלק המעביד נקראים “תגמולים”. המעסיק מפקיד לקופה במעמד שכיר גם עבור מרכיב הפיצויים.

קופת גמל - איך זה עובד?
העיקרון של קופת גמל הוא פשוט: בכל חודש מפרישים חלק מההכנסה לחיסכון לגיל פרישה. במקרה של שכירים, גם המעסיק משתתף בהפקדה (ועל כך נפרט בהמשך).
הכסף מצטבר ומנוהל על ידי חברה מנהלת מורשית ע”י משרד האוצר , כך שהחיסכון עשוי להניב תשואות הנובעות מההשקעה בשוק ההון.
הרווחים בקופת גמל פטורים ממס ומנהל הקופה גובה דמי ניהול. בתום תקופת החיסכון (כלומר, גיל הפרישה) מקבל החוסך את הכסף שנצבר עם התשואות שהושגו, בניכוי דמי הניהול, כהכנסה חודשית (קצבה).
יש לציין כי בנסיבות מסוימות ניתן למשוך את הכספים כסכום חד פעמי, בהתאם לקבוע בחוק.

העברת קופת גמל
העברת קופת גמל היא הליך פשוט. בכל רגע נתון, ובכפוף להוראות הדין, ניתן להעביר את הכספים וההפקדות לקופת גמל אחרת, באותה חברה לניהול קופות גמל או בחברה אחרת.
זכויות החוסך נשמרות במלואן והמעבר אינו כרוך בעלות. יחד עם זאת, ההחלטה צריכה להיות שקולה ולהתקבל לאחר בדיקה יסודית של האפשרויות העומדות בפני החוסך.

שכיר? המעסיק משתתף בהפקדות לחיסכון ואתה מקבל הטבות מס
במסגרת חוק פנסיה חובה, חייב כל מעסיק החל משנת 2008 בישראל להפריש חלק משכרו של העובד לחיסכון פנסיוני, במטרה להבטיח פנסיה לכל אדם בישראל.
עד החלת החוק, הפרשות מעסיק לחיסכון פנסיוני היו רשות בלבד למעסיק שלא היה כפוף להסכם קיבוצי או לצו הרחבה בענף בו הוא פעיל.העובד רשאי לבחור את תוכניות החיסכון הפנסיוני שלו,
לדוגמא קופת גמל, ואת יצרן המכשיר, והמעסיק חייב להפקיד בתוכנית את הסכומים כפי שנקבע בחוק, מדי חודש בחודשו.

עצמאי? מגיעות לך הטבות מס
המדינה מעניקה הטבות מס לעצמאי המפקיד לתוכניות חיסכון פנסיוני, כאשר אלו ניתנות בסוף השנה עבור ההפקדות בדצמבר.
ההפקדות מחושבות לכל השנה, מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר לפי הכנסה שנתית מזכה. את ההפקדות ניתן לבצע בכל חודש באופן סדיר או בהפקדה חד פעמית עבור כל השנה.
הטבות המס לכל השנה יינתנו על הפקדות לקופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה שיבוצעו באותה שנה.
על מנת ליהנות ממלוא הטבות המס, יש להפקיד את הסכומים המרביים בהתאם להכנסה.