עמוד הבית אודות ביטוחים לוח משרות מגזין בקליק חברות בנות צור קשר
ביטוח רכבביטוח דירהביטוח נסיעות לחו"לביטוח עסקביטוח משכנתאפנסיוניבריאות וסיעודמקרה מוותתאונות אישיותחסכוןניהול תיקיםקופות גמל

פנסיוני


ביטוח פנסיוני מורכב ממספר כלים, שנועדו להבטיח לאדם העובד שלושה מצבים של פגיעה ביכולתו להתפרנס מעבודותו:

נכות - פוגעת בכושר העבודה או מבטלת אותו .

זקנה - המביאה ליציאתו של העובד ממעגל העבודה.

מוות - המותיר את השאירים ללא מפרנס ראשי או משני במשפחה.

 

ניתן לרכוש ביטוח פנסיוני באמצעות 2 מוצרים :

א. ביטוח מנהלים
ב. קרן פנסיהמהו ביטוח מנהלים?

ביטוח מנהלים הוא השם המקובל לביטוח הפנסיוני של עובדים שכירים בפוליסות לביטוח חיים.

זוהי תוכנית המשלבת:

• חסכון לגיל פרישה
• כיסוי ביטוחי למקרה פטירה
• אובדן כושר עבודה

ביטוח מנהלים מיועד למנהלים ולעובדים שכירים כאחד. הוא כולל הפקדות לפיצויים ותגמולים. עלויות הביטוח (הפרמיות) משולמות בחלקן על ידי המבוטח (העובד) ובחלקן על ידי המעסיק.
התשלום לפיצויים משמש כקופה לתשלום פיצויי פיטורים לעובד בעת עזיבה או פרישה. ביטוח מנהלים מוכר כקופת גמל לפי תקנות מס הכנסה ומאפשר למעסיק ולעובד לקבל הקלות במס הכנסה. צבירת החיסכון כפופה אף היא לתקנות.

תוכנית חיסכון לגיל פרישה הכוללת כיסוי למקרה מוות (פנסיית שאירים) , ולמקרה אבן כושר עבודה (פנסיית נכות).

הקרן משלמת לזכאים קצבאות חודשיות בלבד - זקנה, נכות או שארים.

זכויות העמיתים בקרן מוגדרות בתקנון  אחיד.