צרו קשר

וואצאפ

השירותים שלנו

קופות גמל

קופות גמל

כל האמצעים מקדשים את המטרה: החיסכון הפנסיוני

אם עוד לא הכרת… קופת גמל לתגמולים: מכשיר חיסכון פנסיוני לשכירים ולעצמאיים.

החיסכון בקופות גמל מבוסס על צבירה שוטפת של חלק מהכנסתו החודשית של העמית לגיל פרישה. כשמגיע זמן הפרישה – ניתן לקבל את הכסף כקצבה חודשית  קבועה שתחליף את השכר החודשי, או כסכום חד פעמי שנקבע בהתאם לסוג הקופה ותקופת החיסכון.

איך זה עובד?

קופת גמל עובדת על פי העיקרון של הפרשת חלק מההכנסה החודשית לחיסכון לגיל פרישה. הכסף המצטבר בקופה מנוהל בידי חברה מורשית מטעם משרד האוצר. לפיכך, החיסכון בקופה עשוי להניב תשואות הנובעות מהשקעה בשוק ההון. הרווחים פטורים ממס.

בסיום תקופת החיסכון (גיל הפרישה), הכסף שנצבר בקופה + התשואות שהושגו, בניכוי דמי ניהול, יועברו לעמית כקצבה חודשית. החוק קובע את הכללים והמועדים להפקדת הכספים ושיעורם וכן למשיכתם. בהתאם לכך, בנסיבות מסוימות החוק מאפשר למשוך את הכספים גם כסכום חד פעמי.

כעמית/ה ביכולתך לבחור כל מסלול השקעה של קופת גמל בהתאם לשיקולים שלך. כמו כן באפשרותך לעבור בין המסלולים בחופשיות ובכל עת ללא עלות ומבלי שהדבר פוגע בזכויות. כמובן שיש לקבל החלטה על מעבר כזה באופן שקול, ולאחר בדיקה יסודית של כל האפשרויות.

עמית שכיר נהנה מהשתתפות המעסיק וכולם נהנים מהטבות מס

החל משנת 2008, חוק פנסיה חובה מחייב כל מעסיק להעניק לעובדיו חיסכון פנסיוני. העובד רשאי לבחור את מכשיר החיסכון (לדוגמה קופת גמל) ואת היצרן שלו, והמעסיק חייב להפקיד בתוכנית את הסכומים מדי חודש, בהתאם לקבוע בחוק.

במקרה של עובד שכיר שבחר בקופת גמל – המעסיק מבצע הפקדה חודשית לקופת הגמל שפתח לעובד, הכוללת את חלקו של המעסיק ואת חלקו של העובד המנוכה משכרו. המעסיק מפקיד גם עבור מרכיב הפיצויים.

עמית עצמאי נהנה הטבות מס

עצמאי שמפקיד לתוכניות חיסכון פנסיוני, מקבל מהמדינה הטבות מס הטבות שניתנות בסוף השנה.
ההפקדות מחושבות לשנה שלמה מ-1.1 עד 31.12 לפי הכנסה שנתית מזכה. ניתן לבצע את ההפקדות באופן חד פעמי עבור כל השנה או חודש בחודשו. הטבות אלו ניתנות לתוכניות שונות וביניהן קופות גמל. כדי ליהנות ממלוא ההטבות, יש להפקיד את הסכומים המרביים בהתאמה להכנסה.

קופות הגמל הן ללא ספק מכשיר משתלם לצבירת חיסכון פנסיוני. עם זאת, ההחלטה באיזו קופה לבחור, ואם וכיצד לעבור בין מסלולים – צריכה להיות מושכלת. אנחנו כאן כדי לסייע.  

קבל הצעה
קופות גמל
קופות גמל

סוגי העמיתים

החוסכים בקופת הגמל נקראים עמיתים.
עמית שכיר: שכיר שמעסיקו פתח לו קופת גמל ואשר מפקיד יחד עם המעסיק כסף לקופת הגמל מידי חודש , את ההפקדה מבצע המעסיק אשר מנכה לעובד ממשכורתו את חלקו ומפקיד יחד עם חלק המעסיק את הכספים בקופה.
חלק העובד וחלק המעביד נקראים “תגמולים”. המעסיק מפקיד לקופה במעמד שכיר גם עבור מרכיב הפיצויים.

קבל הצעה
קופות גמל

קופת גמל - איך זה עובד?

העיקרון של קופת גמל הוא פשוט: בכל חודש מפרישים חלק מההכנסה לחיסכון לגיל פרישה. במקרה של שכירים, גם המעסיק משתתף בהפקדה (ועל כך נפרט בהמשך).
הכסף מצטבר ומנוהל על ידי חברה מנהלת מורשית ע”י משרד האוצר , כך שהחיסכון עשוי להניב תשואות הנובעות מההשקעה בשוק ההון.
הרווחים בקופת גמל פטורים ממס ומנהל הקופה גובה דמי ניהול. בתום תקופת החיסכון (כלומר, גיל הפרישה) מקבל החוסך את הכסף שנצבר עם התשואות שהושגו, בניכוי דמי הניהול, כהכנסה חודשית (קצבה).
יש לציין כי בנסיבות מסוימות ניתן למשוך את הכספים כסכום חד פעמי, בהתאם לקבוע בחוק.

קבל הצעה
קופות גמל

העברת קופת גמל

העברת קופת גמל היא הליך פשוט. בכל רגע נתון, ובכפוף להוראות הדין, ניתן להעביר את הכספים וההפקדות לקופת גמל אחרת, באותה חברה לניהול קופות גמל או בחברה אחרת.
זכויות החוסך נשמרות במלואן והמעבר אינו כרוך בעלות. יחד עם זאת, ההחלטה צריכה להיות שקולה ולהתקבל לאחר בדיקה יסודית של האפשרויות העומדות בפני החוסך.

קבל הצעה
קופות גמל

שכיר? המעסיק משתתף בהפקדות לחיסכון ואתה מקבל הטבות מס.

במסגרת חוק פנסיה חובה, חייב כל מעסיק החל משנת 2008 בישראל להפריש חלק משכרו של העובד לחיסכון פנסיוני, במטרה להבטיח פנסיה לכל אדם בישראל.
עד החלת החוק, הפרשות מעסיק לחיסכון פנסיוני היו רשות בלבד למעסיק שלא היה כפוף להסכם קיבוצי או לצו הרחבה בענף בו הוא פעיל. העובד רשאי לבחור את תוכניות החיסכון הפנסיוני שלו,
לדוגמא קופת גמל, ואת יצרן המכשיר, והמעסיק חייב להפקיד בתוכנית את הסכומים כפי שנקבע בחוק, מדי חודש בחודשו.

קבל הצעה
קופות גמל

עצמאי? מגיעות לך הטבות מס

המדינה מעניקה הטבות מס לעצמאי המפקיד לתוכניות חיסכון פנסיוני, כאשר אלו ניתנות בסוף השנה עבור ההפקדות בדצמבר.
ההפקדות מחושבות לכל השנה, מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר לפי הכנסה שנתית מזכה. את ההפקדות ניתן לבצע בכל חודש באופן סדיר או בהפקדה חד פעמית עבור כל השנה.
הטבות המס לכל השנה יינתנו על הפקדות לקופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה שיבוצעו באותה שנה.
על מנת ליהנות ממלוא הטבות המס, יש להפקיד את הסכומים המרביים בהתאם להכנסה.

קבל הצעה

לפרטים צרו איתנו קשר ונחזור אליכם בהקדם